Kadra

Jarosław Adamczak – dyrektor szkoły
nauczane przedmioty: fizyka, przedmioty informatyczne

Alfred Siama - kierownik szkolenia praktycznego
nauczane przedmioty: język polski

Barbara Roszak 
nauczane przedmioty: język polski, doradztwo zawodowe kompetencje personalne i społeczne

Grażyna Wachowiak
nauczane przedmioty: język polski, wiedza o kulturze

Joanna Witek - Piorun
nauczane przedmioty: język niemiecki

Aneta Bzdęga – Krajka

nauczane przedmioty: język angielski

Agnieszka Dutkiewicz - Kostka
nauczane przedmioty: geografia, przedmioty ekonomiczne, podstawy przedsiębiorczości

Beata Mazurek
nauczane przedmioty: matematyka

Karolina Antkowiak
nauczane przedmioty: matematyka, fizyka, przedmioty informatyczne

Arleta Pęcak
nauczane przedmioty: biologia, wychowanie do życia w rodzinie, przedmioty agrobiznesu

Justyna Nowak
nauczane przedmioty: chemia, matematyka, przedmioty informatyczne

Agnieszka Gabryszak - Madzia
nauczane przedmioty: chemia, przedmioty ekonomiczne

Jolanta Wachowiak
nauczane przedmioty: przedmioty ekonomiczne, przedmioty bhp  

Elżbieta Chuda
nauczane przedmioty: przedmioty ekonomiczne, administracji, agrobiznesu

Agnieszka Wolniak
nauczane przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie, technologia informacyjna, przysposobienie obronne, edukacja dla bezpieczeństwa

Krzysztof Rybka
nauczane przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie, przedmioty informatyczne

Wojciech P. Nowak
nauczane przedmioty: wychowanie fizyczne

Dominik Waleński
nauczane przedmioty: wychowanie fizyczne, przedmioty logistyczne

Katarzyna Andrzejewska
pedagog szkolny, nauczane przedmioty: socjologii psychologii społecznej

Katarzyna Dutkiewicz
bibliotekarz

ks. Tomasz Jeż
nauczane przedmioty: religia