Rekrutacja 2021/2022

KOMUNIKAT - nauczanie zdalne

ZARZĄDZENIE

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

im. Ziemi Pogorzelskiej w Pogorzeli

z dnia 24.03.2020 r.

w sprawie organizacji zajęć w szkole w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Pogorzelskiej w Pogorzeli w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w roku szkolnym 2019/2020

            Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 roku  w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

zarządzam co następuje: 

 § 1

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli od 25 marca 2020 roku do 10 kwietnia 2020 roku lub do odwołania stanu zagrożenia tj. do czasu powrotu uczniów i słuchaczy do szkoły, do organizacji zajęć edukacyjnych i zajęć prowadzonych w ramach form pozaszkolnych kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość, w ramach obowiązującego dotychczas tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami, słuchaczami albo na ich rzecz. 

§ 2

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do zdalnej realizacji programów nauczania
z wykorzystaniem zwłaszcza darmowego pakietu „Office365” w tym nagrań video (na żywo) bądź przygotowanych przed rozpoczęciem zajęć lub platformy edukacyjnej Moodle, dziennika elektronicznego LIBRUS, platformy epodreczniki.pl, komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej.

Nauczyciele, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, mogą dokonać weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. 

§ 3

Tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas musi uwzględniać m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia. 

§ 4

Organizując uczniom kształcenie na odległość muszą być uwzględniane zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i  Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia. 

§ 5

Forma kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami odbywa się z wykorzystaniem głównie dziennika elektronicznego LIBRUS. 

§ 6

Zajęcia ze słuchaczami odbywają się wg planu zamieszczonego w LIBRUS poprzez wykorzystanie platformy Moodle. 

§ 7

Realizacja zajęć dla młodzieży od 25.03.2020 roku  odbywa  się wg planu zamieszczonego w dzienniku elektronicznym LIBRUS. Podczas zajęć nauczyciel może prowadzić zdalne nauczanie m.in., poprzez:

  • nagrania video ( na żywo ) bądź przygotowane przed rozpoczęciem zajęć
  • udostępnianie materiałów multimedialnych dla uczniów (np. prezentacje multimedialne, quizy, testy, pliki, grafiki, obrazy, wykresy, filmy, linki do materiałów on-line),
  • otrzymywanie materiałów od uczniów (np. prace, wypracowania, zdjęcia rozwiązanych przez siebie zadań),
  • zamieszczanie informacji dotyczących materiałów do samodzielnej pracy ucznia. 

§ 8

Nauczyciel ustala czas na wykonanie i odesłanie wykonanego ćwiczenia, zadania drogą elektroniczną. Nauczyciel uwzględnia indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów oraz uwarunkowania technologiczne posiadanych przez nich narzędzi elektronicznych. 

§ 9

Nauczyciele w dzienniku elektronicznym LIBRUS potwierdzają realizację zajęć. 

§ 10

Zobowiązuję wszystkich wychowawców klas do poinformowania rodziców i uczniów o dostępnych materiałach, a także sposobach i formach ich realizacji przez uczniów w domu. 

§ 11

Zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami monitorowanie i sprawdzanie wiedzy ucznia oraz postępy w nauce nauczyciele monitorują i sprawdzają wiedzę uczniów oraz ich postępy w nauce według następujących wytycznych :

  • ocenianiu podlega każda aktywność uczniów,
  • ocenianiu podlegają wykonane przez uczniów zadania domowe i przesłane do nauczyciela w wyznaczonym terminie drogą on-line z wykorzystaniem platformy Office365 (możliwość wykorzystania innej drogi np. LIBRUS),
  • dodatkowe (związane z tematem przeprowadzonej lekcji), zlecone przez nauczyciela czynności i prace wykonane przez uczniów.

Informowanie rodziców i uczniów o postępach w nauce i uzyskanych ocenach następuje w dzienniku elektronicznym LIBRUS. 

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

Znajdź nas na Facebooku

Kalendarz


Dzisiaj jest: Wtorek
3 Sierpnia 2021
Imieniny obchodzą
August, Augusta, Krzywosąd, Lidia,
Nikodem, Symeon, Szczepan

Do końca roku zostało 151 dni.
Zodiak: Lew

Licznik odwiedzin

011615103
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tyg.
Do poprz. tyg.
W tym mies.
W poprz. mies.
Razem
998
8114
9112
11557541
13547
202120
11615103

Twoje IP: 35.172.136.29
Czas: 2021-08-03 04:14:57

Zakończenie roku szkolnego

25.06.2021 - 08:00 o'clockCDUB - CountDown-Up Big